Reserva el teu hotel a Barcelona

Reserva el teu hotel amb la garantia del Gremi d’Hotels de Barcelona

Blocs recomanats

seguretat i privacitat

Cookies, seguretat i privacitat


Política de Cookies

L'usuari accepta l'ús de cookies i arxius de seguiment d'adreces IP. L'ús permet a GREMI D' HOTELS DE BARCELONA SL recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

En tot cas, l'USUARI podrà impedir la instal · lació de cookies o esborrar les que ja s'haguessin instal · lat, a través de la configuració del seu navegador, així com a través de l'ús d'aplicacions específiques.

No obstant això, GREMI D' HOTELS DE BARCELONA S.L. no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.Cookies de Google Analytics

El lloc utilitza el servei Google Analytics, que és prestat per Google, Inc, que té l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( " Google" ).

Google Analytics utilitza cookies per ajudar-nos a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc. La informació que genera la cookie sobre el teu ús del lloc ( incloent la teva adreça IP ) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del teu ús del lloc, recopilant informes de l'activitat i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la teva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Si ho desitges pots rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, si ho fas, pot ser que no puguis utilitzar la plena funcionalitat dels sites de GREMI D' HOTELS DE BARCELONA SL. En utilitzar el lloc web consenteixes el tractament de la teva informació per Google en la forma i per als objectius a dalt indicats.

Nom de les cookies: _utma_utmb_utmc_utmv_utmz


Propòsit de les cookies:

Aquestes cookies de Google Analytics generen un identificador d'usuari anònim, que és el que s'utilitza per fer un recompte de quantes vegades visita l'usuari els sites de GREMI D' HOTELS DE BARCELONA SL. També registra quan va ser la primera i l'última vegada que va visitar la web. Així mateix, calcula quan s'ha acabat una sessió, origen d'usuari i keyword.


Configuració de l'usuari per evitar Cookies.

Des dels sites de GREMI D' HOTELS DE BARCELONA SL i en compliment de la normativa legal vigent, posem a la teva disposició la informació que et permeti configurar el teu navegador / navegadors d'Internet per mantenir la teva privacitat i seguretat en relació a les cookies. Per això, et facilitem la informació i enllaços necessaris per accedir a les pàgines de suport oficials dels principals navegadors perquè puguis decidir si vols o no acceptar l'ús de cookies.

Així, pots bloquejar les cookies a través de les eines de configuració del navegador o bé pots configurar el teu navegador perquè t'avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie:


Gestió de cookies en els diferents navegadors

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

El present avís i informació legals (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei de la web d'Internet: Domini www.barcelonahotels.es (i els seus dominis) (d'ara endavant, "La Web") que GREMI D´HOTELS DE BARCELONA posa a la disposició dels usuaris d'Internet.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA, amb domicili social a Via Laietana, 47 – 08003 Barcelona; amb CIF nombre G08460263. 
La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la Web (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per GREMI D´HOTELS DE BARCELONA en el moment mateix que l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquell pot sofrir modificacions.
La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través de la Web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.
Així mateix, la utilització de la Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per GREMI D´HOTELS DE BARCELONA que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

2. OBJECTE.
A través de la Web, GREMI D´HOTELS DE BARCELONA facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, els "Serveis") posats a disposició per GREMI D´HOTELS DE BARCELONA o per tercers.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.
3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web.
La prestació dels Serveis, per part de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA, té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant l'anterior, alguns dels Serveis subministrats per GREMI D´ HOTELS DE BARCELONA o per tercers a través de la Web estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.
3.2. Registre d'Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.
No obstant això, GREMI D´HOTELS DE BARCELONA condiciona la utilització d'alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari. El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que ho regulin.
3.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D'igual forma, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a GREMI D ´HOTELS DE BARCELONA permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot caso l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a GREMI D´HOTELS DE BARCELONA o a tercers per la informació que faciliti.

 

3.4. Menors d'edat.
Per fer ús dels Serveis els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.
3.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.
L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.
A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;
(i) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
(f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
(g) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(h) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
(i) violi els secrets empresarials de tercers;
(j) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(k) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA o de tercers;
(l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
(m) constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
(n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
(o) provoqui per les seves característiques (tals com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;
(p) contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per GREMI D´HOTELS DE BARCELONA.

 

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts.
De conformitat amb el que es disposa en la clàusula 3.5, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.
3.7. Ús dels Serveis oferts en la Web de conformitat amb la Política Anti-Spamming de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA 
L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:
(i) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;
(ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
(iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
(iv) utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors; (v) posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de llistes de distribució.
Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-li-ho a GREMI D´HOTELS DE BARCELONA remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@barcelonahotels.es.

 

 

3.8. Introducció de hipervincles que permetin l'accés a les pàgines de la web i als Serveis.
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervinvcle entre la seva pàgina web i la Web (d'ara endavant, l’"Hipervincle") hauran de posar-se en contacte amb el GREMI D’HOTELS DE BARCELONA, a fi que valori la seva petició, enviant un correu electrònic a info@barcelonahotels.es i com a norma general hauran de complir les condicions següents:
(a) l’Hipervincle únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici de la Web.
(b) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre GREMI D’HOTELS DE BARCELONA S.L., els seus directius, els seus empleats, les pàgines web i els Serveis subministrats;
(d) no es declararà ni es donarà a entendre que GREMI D´HOTELS DE BARCELONA ha autoritzat l’Hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l’Hipervincle; quan aquesta autorització o supervisió per part de GHB no hagi existit. 
(i) excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hipervincle, la pàgina web en la qual s'estableixi l’Hipervincle no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a GREMI D´HOTELS DE BARCELONA; tret que existeixi autorització per escrit per part de GHB.
(f) la pàgina web en la qual s'estableixi l’Hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
L'establiment de l’Hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre GREMI D´HOTELS DE BARCELONA i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA dels seus continguts o serveis.

 

4. NO LLICENCIA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Web són propietat de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la Web i/o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre dites Contingudes més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la Web i dels Serveis.
Tots els continguts de l'assetjo web, dels blocs i xarxes socials es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

 

 

 

 

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.
5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la Web i dels Serveis
5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i 
 fal·libilitat.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, GREMI D´HOTELS DE BARCELONA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web i dels Serveis. GREMI D´HOTELS DE BARCELONA tampoc garanteix la utilitat de la Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen la Web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web de la web o a aquelles des de les quals es presten serveis.
5.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització de la Web i dels Serveis.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització de la Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de la Web i dels Serveis.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin haver-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan de la web i dels serveis.
5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts.
5.2.1. Qualitat.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a:
(A) L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
(B) La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
(C) La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts. 

(D) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts.
(I) La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts.
(F) L'incompliment, retard en l'incompliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través d'o amb motiu de l'accés als continguts;
(G) Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través de la web o els serveis.

 5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.
5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través de la Web
5.3.1. Qualitat.

GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els serveis prestats per tercers a través de la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements lesius en els serveis prestats per tercers a través de la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través de la Web.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's als serveis prestats per tercers a través de la web i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a:

 

 (A) L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la web.
(B) La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, de drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la web.
(C) La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través de la web.
(D) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través de la web.
(I) La inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats per tercers a través de la web.
(F) L'incompliment, retard en l'incompliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través de la web.
(G) Els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per tercers a través de la web.

 

 5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis allotjats fora de la Web.
La Web posa a la disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (tals com, entre uns altres, links, bàners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d'ara endavant, "Llocs Enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca en la Web té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles en Internet. 
Els resultats d'eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet que els seus continguts puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inadequats per altres motius. En el cas que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l'enllaç pot engegar el procediment previst en la clàusula setena del present Avís legal.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure's a:
(A) El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
(B) El manteniment de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats,
(C) La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs;
(D) La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat en la condició general 5.2 i 5.3 respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la web.
5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la Web, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, GREMI D´HOTELS DE BARCELONA no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb les Condicions Particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. GREMI D´HOTELS DE BARCELONA tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la falta de veracitat, vigència , exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través de la web.
Est assetjo web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a GREMI D´HOTELS DE BARCELONA certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades Personals"). GREMI D´HOTELS DE BARCELONA tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides, en la seva Política de Privadesa publicada en la URL:
Domini www.barcelonahotels.es 
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web de la Web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web de la Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que GREMI D´HOTELS DE BARCELONA reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la Web, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per GREMI D´HOTELS DE BARCELONA, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.
Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web de la Web poden ser servides per GREMI D´HOTELS DE BARCELONA, en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies (com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies en el seu disc dur, l'Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" (o la unitat de disc corresponent"/Windows/Cookies") per conèixer amb major detalli cada servidor des d'on s'envien les cookies. 


7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT.
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de la Web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a GREMI D´HOTELS DE BARCELONA en la qual es continguin els següents extrems:
(a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
(b) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en la Web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
(c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;
(d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta;
(i) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. NOTIFICACIONS.
Totes les notificacions i comunicacions (d'ara endavant, les "Notificacions") per part de l'Usuari a GREMI D´HOTELS DE BARCELONA es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es dirigeixin al Servei d'Atenció a l'Usuari d'alguna de les següents formes:
1. Enviament per correu postal a la següent adreça VIA LAIETANA, 47 – 08003 BARCELONA; 
2. Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon: 933016240.

(c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@barcelonahotels.es
Totes les Notificacions per part de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA a l'Usuari es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:
(1) Enviament per correu postal al domicili de l'Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA;
(2) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que GREMI D´HOTELS DE BARCELONA presti a l'Usuari;
(3) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon de l'Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA;
(4) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de GREMI D´HOTELS DE BARCELONA a l'Usuari.
En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï GREMI D´HOTELS DE BARCELONA a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a GREMI D´HOTELS DE BARCELONA tots els canvis relatius a les dades de notificació.

 

9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS.
GREMI D´HOTELS DE BARCELONA podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.

10. DURADA I TERMINACIÓ.
La prestació del servei de la Web té en principi una durada indefinida. GREMI D´HOTELS DE BARCELONA, no obstant això, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Web i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, GREMI D´HOTELS DE BARCELONA advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de la Web i dels altres Serveis.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.
Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en el present Avís Legal en matèria d'interpretació, validesa i execució.
GREMI D’ HOTELS DE BARCELONA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present assetjo web o activitats en ell desenvolupades.

 

 

12. SEGURETAT
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades.
Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari accepta que el prestador obtingui dades a l'efecte de l'autenticació dels controls d'accés

Aviso Legal 

GREMI D´HOTELS DE BARCELONA, societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat a VIA LAIETANA, 47 – 08003 BARCELONA, és la titular i responsable del tractament i Fitxer denominat: DATWEB

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i li informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l'adreça VIA LAIETANA, 47 – 08003 BARCELONA.
Les dades sol·licitades són els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent i dur a terme tasques bàsiques de gestió i administració que comporten la prestació dels serveis oferts. GREMI D´HOTELS DE BARCELONA insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzats per GREMI D´HOTELS DE BARCELONA i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.
Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se GREMI D´HOTELS DE BARCELONA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. 

Consentiment del remitent 
Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers

 

Publicitat
La central de reserves del Gremi d'Hotels de Barcelona (www.barcelonahotels.es) representa a la majoria d'establiments de la ciutat de Barcelona i voltants.

Som una entitat oficial i ens diferenciem a oferir únicament allotjament a Barcelona ciutat i voltants que compleix amb la normativa turística actual. Som especialistes a la ciutat comtal.
El nostre servei de reserves hoteleres online és fàcil, ràpid i segur.

Els visitants de www.barcelonahotels.es tenen accés a mes de 400 establiments hotelers de totes les categories, diferenciats entre hotels, hostals/pensions, apartahoteles, apartaments o balneari.

Aproximadament el 60% dels nostres visitants provenen d'Espanya. El 40% restant provenen bàsicament d'Europa i EUA 

El Gremi d'Hotels de Barcelona treballa constantment a potenciar, posicionar i millorar la imatge dels hotels de Barcelona.

Si vol aparèixer en la secció “Ofereix de serveis per al viatger”, en els blocs oficials blog.barcelonahotels.es i la seva versió internacional internationalblog.barcelonahotels.es posi's en contacte amb nosaltres

En www.barcelonahotels.es trobaràs un tracte personalitzat i un equip amb molta il·lusió i creativitat, disposat a treballar per trobar la millor acció promocional que millor convingui a les dues parts. Sabem escoltar i estem receptius a qualsevol proposta innovadora.
Et convidem al fet que contactis amb nosaltres sense cap compromís per poder estudiar el teu cas de manera personalitzada. 

Dades de contacte 

Via Laietana, 47 08003 Barcelona
Tel.: 93 301 62 40 HORARI LABORAL de Dilluns a Divendres de 09:00 a 18:00 
Tel.: 93 301 66 36 de Dilluns a Domingo de 18:00 a 09:00 (Contestador - Deixa'ns el teu missatge i t'atendrem personalment per ajudar-te a escollir la millor opció.)
Fax: 93 301 42 92 E-mail: info@barcelonahotels.es

 

OFERTA DE SERVEIS PER AL VIATGER

Circuit F1 i MotoGP


El Circuit està obert tot l'any. Gaudeix les seves instal·lacions i activitats. Seu oficial del Gran Premi d'Espanya de F1 i el Gran Premi de Catalunya de MotoGP

Veure més ofertes
BCN Card Gratuitats i descomptes


És el passaport indispensable per conèixer la ciutat: Museus i transport públic gratis i podràs estalviar més de 320€ en descomptes en entrades, llocs d'interès, oci, espectacles, locals...

Veure més ofertes
 Vols en helicopter


Especialistes en vols panoràmics, únics a Barcelona. Descobreix Barcelona des de l'aire. Una experiència irrepetible per només 95€


Veure més ofertes
Bus turístic


Descobreix la ciutat de Barcelona amb el “Bus Turístic”. Veuràs i gaudiràs dels monuments i edificis més emblemàtics de la ciutat. Tres rutes disponibles.

Veure més ofertes
La Roca Village


A només 40 minuts del centre de Barcelona, La Roca Village ofereix una experiència de compres outlet de luxe

Veure més ofertes
Museu Egipci


El Museu Egipci de Barcelona, és l'únic a Espanya i un dels més importants d'Europa. Si t'agrada el món de l’Antic Egipte no pots deixar escapar aquesta oportunitat única.

Veure més ofertes

PER QUÈ RESERVAR AMB NOSALTRES

Especialització
Més de 400 establiments hotelers associats.
Especialistes en allotjaments a Barcelona ciutat.
Més de 35.000 habitacions a Barcelona.

Preu
Sense despeses de gestió.
Ofereixes especials.
Preu mínim garantit.
Àmplia oferta d'establiments hotelers a Barcelona i els seus voltants.

Seguridad
Amb la garantia del Gremi d'Hotels de Barcelona.
Amb el suport del Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de Turisme de Barcelona i de la Diputació de Barcelona.
Comentaris imparcials de clients reals allotjats als hotels.
Reserva Segura.

Servei
Des de 1977.
Equip de gestió coneixedor de la ciutat i dels seus atractius turístics, culturals i econòmics.
Servei multi idioma.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

Hotels Sant Andreu
Hotel NH La Maquinista